خلاصه بازی: پاری سن ژرمن ۳ – کان ۰

خلاصه بازی: پاری سن ژرمن 3 - کان 0
هفته اول لیگ یک فرانسه