مراسم اهدای جام قهرمانی سوپرجام به بایرن مونیخ

مراسم اهدای جام قهرمانی سوپرجام به بایرن مونیخ
سوپر کاپ آلمان