خلاصه بازی: فرانکفورت ۰ – بایرن مونیخ ۵

خلاصه بازی: فرانکفورت 0 - بایرن مونیخ 5
سوپر کاپ آلمان