بالوتلی سرانجام تمدید کرد

بالوتلی سرانجام تمدید کرد
مهاجم ایتالیایی نیس به شایعه جدایی خود از این تیم فرانسوی پایان داد.