کادر فنی آرژانتین باز هم تغییر کرد

کادر فنی آرژانتین باز هم تغییر کرد
والتر ساموئل به جای پابلو آیمار در کنار لیونل اسکالونی هدایت تیم ملی آرژانتین را بر عهده خواهد گرفت.