توافق نهایی نگردو با تیم عربستانی

توافق نهایی نگردو با تیم عربستانی
باشگاه النصر عربستان با مهاجم سرشناس اسپانیایی به توافق نهایی رسیده است.