خبر بد برای بشار رسن

خبر بد برای بشار رسن
هافبک عراقی پرسپولیس در غم از دست دادن مادرش سوگوار شد.