خلاصه بازی: لهستان ۲ – پرتغال ۳

خلاصه بازی: لهستان 2 - پرتغال 3
لیگ ملتهای اروپا – سطح یک