خلاصه بازی: ولز ۱ – اسپانیا ۴

خلاصه بازی: ولز 1 - اسپانیا 4
بازی دوستانه ۲۰۱۸