خلاصه بازی: عراق ۰ – آرژانتین ۴

خلاصه بازی: عراق 0 - آرژانتین 4
بازی دوستانه ۲۰۱۸