درخشش آلکاسر به تیم ملی رسید!

درخشش آلکاسر به تیم ملی رسید!
مهاجم گلزن این روزهای دورتموند و تیم ملی اسپانیا عملکرد خوب خود را برابر ولز ادامه داد.