انتخاب هازارد برای توپ طلا مشخص شد

انتخاب هازارد برای توپ طلا مشخص شد
کاپیتان تیم ملی بلژیک معتقد است توپ طلای امسال باید به لوکا مودریچ برسد.