محرمی: ولیوی هم تیم بدی نیست

محرمی: ولیوی هم تیم بدی نیست
مدافع تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه رقیبان ایران با تیم های بزرگ جهان بازی می کنند اعتقاد دارد که بازی با بولیوی که تیم بدی نیست بازی مهمی برای تیم ملی است.