بازگشت قطعی توران به گالا

بازگشت توران به گالاتاسرای قطعی شد
رسانه‌های ترکیه‌ای از قطعی شدن بازگشت هافبک ترکیه‌ای بارسلونا به جمع شیرهای استانبول خبر دادند.