دالیچ: دوست داشتم در تیم ایده‌آلم ۱۱ ماندزوکیچ داشته باشم

دالیچ: دوست داشتم در تیم ایده‌آلم 11 ماندزوکیچ داشته باشم
سرمربی موقت تیم ملی کرواسی از مهاجم جنگنده تیمش تمجید ویژه‌ای کرد.