پیگیری تمرینات نوجوانان ایران برای دیدار با اسپانیا

پیگیری تمرینات نوجوانان ایران برای دیدار با اسپانیا
تیم فوتبال نوجوانان که باید در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی به مصاف اسپانیا برود، تمریناتش را برای برگزاری این دیدار پیگیری کرد.