رحمتی: می‌توانیم اسپانیا را هم شکست دهیم/ انگیزه بازیکنان برای پیروزی بسیار زیاد است

رحمتی: می‌توانیم اسپانیا را هم شکست دهیم/ انگیزه بازیکنان برای پیروزی بسیار زیاد است
مربی تیم فوتبال نوجوانان ایران معتقد است که این تیم می‌تواند اسپانیا را شکست دهد.