کونسیسائو: مقابل لیورپول کار سختی داریم

کونسیسائو: مقابل لیورپول کار سختی داریم
سرمربی پورتو به سختی کار مردانش برای کسب پیروزی خانگی برابر لیورپول در دور رفت اولین مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا اذعان داشت.