ترکیب اصلی رئال مادرید و پاری‌سن‌ژرمن

ترکیب اصلی رئال مادرید و پاری‌سن‌ژرمن
زین‌الدین زیدان و اونای امری بازیکنان ترکیب اصلی تیم‌های خود را برای مصاف بزرگ در سانتیاگو برنابئو انتخاب کردند.