غیبت احتمالی مارسلو و مودریچ در پاریس

غیبت احتمالی مارسلو و مودریچ در پاریس
باشگاه رئال مادرید آخرین وضعیت مصدومیت دو بازیکن کلیدی خود را اعلام کرد.