خلاصه بازی: وست برومویچ ۱ – هادرسفیلد ۲

خلاصه بازی: وست برومویچ 1 - هادرسفیلد 2
هفته بیست و هشتم لیگ برتر انگلیس