خلاصه بازی: اشتوتگارت ۱ – فرانکفورت ۰

خلاصه بازی: اشتوتگارت 1 - فرانکفورت 0
هفته بیست و چهارم بوندس لیگا