خلاصه بازی: هانوفر ۰ – مونشن گلادباخ ۱

خلاصه بازی: هانوفر 0 - مونشن گلادباخ 1
هفته بیست و چهارم بوندس لیگا