تغییر موضع باشگاه یوونتوس درباره آینده آلگری

تغییر موضع باشگاه یوونتوس درباره آینده آلگری
بانوی پیر درباره آینده سرمربی‌ ایتالیایی‌اش موضع قطعی گذشته را ندارد.