جهانبخش: کسب عناوین تیمی برایم مهم‌تر است

جهانبخش: کسب عناوین تیمی برایم مهم‌تر است
ستاره ایرانی AZ آلکمار از اتفاقاتی که برایش در پایان فصل ۱۸-۲۰۱۷ اردویژه افتاد، خوشحال است.