المپیک مارسی ۰ – اتلتیکو مادرید ۳ ؛ تانگوی گریزمان در سرزمین پدری

المپیک مارسی ۰ - اتلتیکو مادرید ۳ ؛ تانگوی گریزمان در سرزمین پدری
تیم مادریدی با برتری در لیون برای سومین بار قهرمان لیگ اروپا شد.