کاسورلا از آرسنال جدا شد

کاسورلا از آرسنال جدا شد
بازیکن همیشه مصدوم آرسنال از این تیم جدا شد.