قطعی‌شدن جدایی رفیعی با جایگزینی احمدزاده

قطعی‌شدن جدایی رفیعی با جایگزینی احمدزاده
یک روزنامه قطری از جدایی قطعی هافبک ایرانی تیم الخور و جایگزینی او با یک بازیکن پرسپولیس خبر داد.