همسر ایکاردی: مائورو در اینتر می‌ماند

همسر ایکاردی: مائورو در اینتر می‌ماند
همسر و مدیر برنامه‌های مهاجم ۲۵ ساله نراتزوری نسبت به تهدید یک هوادار اینتر به خودکشی واکنش نشان داد.