تشکر و تمجید باشگاه آلکمار از جهانبخش

تشکر و تمجید باشگاه آلکمار از جهانبخش
باشگاه هلندی پس از جدایی جهانبخش پیام تشکری برای این ملی‌پوش ایرانی ارسال کرد.