بولت به آرزویش برای بازی در اولدترافورد رسید

بولت به آرزویش برای بازی در اولدترافورد رسید
قهرمان پیشین دوومیدانی المپیک به طور رسمی اعلام کرد که ۲۰ خرداد در ورزشگاه اولدترافورد ودر یک بازی خیریه کاپیتان تیم منتخب جهان در مقابل تیم متتخب انگلیس خواهد بود.